Vidaus taisyklės Prienuose

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PLAUKIMO BASEINO, PRAMOGŲ BASEINO IR PIRČIŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) plaukimo, pramogų baseinas ir pirtys (toliau – baseinas), tai baseinas su 4 takų plaukimo (25 m) baseinu, 3 pirtimis ir pramogų baseinu, kuriais gali naudotis visi lankytojai. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris kasoje nusipirko bilietą ar abonementą.

2. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Lankytojas, prieš sudarydamas sutartį paslaugoms pirkti (t.y. prieš nusipirkdamas bilietą ar abonementą), privalo įdėmiai susipažinti su šiomis taisyklėmis jų griežtai laikytis bei atsakyti už pasekmes dėl šių taisyklių nežinojimo.

3. Centras už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

4. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti baseiną, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą ar jo sveikatos būklė ledžia lankytis baseine ir kaitintis pirtyse.

5. Lankytojai yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Centro administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.

6. Nerekomenduojama baseino zonoje lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžiantiems dažnais širdies, galvos, krūtinės skausmais bei kt.

7. Vaikai iki 16 metų ir negalią turintys asmenys į baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.

8. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens ir prisiimti visišką atsakomybę už jų saugumą.

9. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

10. Lankytojai, norintys įsigyti bilietą su nuolaida turi pateikti patvirtinantį dokumentą (galiojantį neįgalumo pažymėjimą, moksleivio pažymėjimą ir pan.).

11. Vaikai iki 3 metų į vandens zoną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.

12. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą, rankšluostį, šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje patalpoje.

13. Lankytojai, prieš įeidami į persirengimo kambarį, privalo nusiauti batus, įsidėti į spintelę, esančią baseino koridoriuje. Persirengimo kambariuose su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.

14. Lankytojai, prieš įeidami į baseiną, būtinai turi nusiprausti duše.

15. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

16. Poilsio zonoje ant gultų, infra saunoje, karštojoje saunoje privaloma pasitiesti rankšluostį.

17. Lankytojai, baseine pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į baseino gelbėtoją ar plaukimo trenerį.

18. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje bei kitose baseino patalpose.

19. Baseino gelbėtojas ar plaukimo treneris turi teisę pašalinti iš baseino lankytojus, kurie nevykdo jų nurodymų, nesilaiko baseino vidaus tvarkos taisyklių.

20. Baseine bei kaitinimosi pirtyse trukmė skaičiuojama nuo įėjimo iki išėjimo pro registracijos vartus. Lankytojai, užtrukę baseine ilgiau, nei buvo išsipirkę, kasoje sumoka už uždelstą laiką. Atsisakius mokėti, gali būti anuliuoti abonementai arba perduoti policijai.

21. Atliekant metinę profilaktiką, varžybų, treniruočių ar kitais nenumatytais atvejais, baseinas gali būti uždarytas. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama.

22. Dėl atsiradusių techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis (sūkurine vonia, baseinu, pirtimis ir kt.). Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

23. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Centro administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

24. Centro administracija turi teisę:

 • į baseiną neįleisti asmenų, kurie gali sutrikdyti baseino veiklą neadekvačiais veiksmais;
 • į baseiną neįleisti asmenų, kurie nesutinka laikytis šių taisyklių;
 • pašalinti iš baseino zonos lankytojus, kurie nepaiso įspėjamųjų ženklų.

25. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 12 žmonių.

26. Lankytojai privalo palikti baseino zoną likus ne mažiau kaip 20 minučių iki Baseino darbo laiko pabaigos ir išeiti pro registravimo vartus ne vėliau kaip 22.00 val.


TAISYKLĖS GRUPIŲ VADOVAMS
27. Grupės vadovas, atsivedęs vaikus į baseiną, susipažįsta su baseino vidaus tvarkos taisyklėmis, pasirašo registracijos žurnale ir tik po to gauna batų spintelių raktelius, lustines apyrankes ir išdalina juos vaikams.

28. Grupės vadovas, dirbantis su grupėmis, pateikia mokinių sąrašą, patvirtintą parašu.

29. Grupės vadovas į plaukimo baseiną gali atsivesti ne daugiau kaip 12 vaikų.

30. Grupės vadovas atsako už vaikų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino.

31. Vaiką, nesilaikantį vidaus tvarkos taisyklių, nevykdantį nurodymų, grupės vadovas, baseino gelbėtojas ar tuo metu dirbantis plaukimo treneris, pašalina iš užsiėmimo. Pašalintas iš užsiėmimų vaikas, praranda teisę lankyti baseiną su grupe. Apie tai informuojama Centro administracija.

32. Pasibaigus užsiėmimams, grupės vadovas suskaičiuoja vaikus, palydi juos iki dušų, surenka ir atiduoda kasoje batų spintelių raktelius, lustines apyrankes.

33. Grupių vadovai visiškai atsako už tai, kad grupės nariai laikytųsi šių taisyklių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino.

34. Grupių vadovai, atveda grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda juos po užsiėmimų, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino bei baseino vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.

35. Grupės vadovas, nesilaikantis baseino vidaus tvarkos taisyklių ir nepaklusęs darbuotojų reikalavimams – nebus įleidžiamas į baseiną.


BASEINE DRAUDŽIAMA
36. Baseino patalpoje griežtai draudžiama:

 • draudžiama eiti į vandens zoną nesusirišus plaukų (į kuoduką);
 • rūkyti baseino patalpose ir baseino teritorijoje;
 • kramtyti kramtomąją gumą;
 • įsinešti maistą ir vartoti alkoholinius gėrimus;
 • į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose;
 • atsinešti į dušus ir juose naudoti skutimosi ir depiliavimo priemones;
 • maudytis su pripučiamais ratais;
 • atsinešti pripučiamus čiužinius, ratus ir kitas priemones išskyrus antpečius ir liemenes;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;
 • įlipti į baseiną, sūkurinę vonią ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;
 • nardyti į baseiną nuo bokštelių be vadovo, plaukimo trenerio ar baseino gelbėtojo leidimo;
 • šokinėti į baseiną (sūkurinę vonią ar vaikų baseiną) nuo jo krašto;
 • kabintis ar tampyti baseino takų skiriamąsias juostas;
 • palikti vaikus iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros;
 • fotografuoti, filmuoti, išskyrus tada, kai gaunamas Baseino leidimas;
 •  gadinti baseino inventorių;
 • nemokantiems plaukti maudytis be plaukmenų;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 • naudotis baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. apatiniais rūbais, paplūdimio šortais arba krepšininko sportine apranga) arba nedėvint rūbų;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
 • rėkauti, švilpauti, klaidinti baseino gelbėtojus, plaukimo trenerius be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis baseino paslaugomis;
 • skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kt. patalpose;
 • gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo kambariuose;
 • baseine vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas; 
 • atsinešti ginklų;
 • baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

37. Pirtyse draudžiama:

 • atsinešti ir naudoti užpilus, eterinius aliejus ir vantas;
 • saunoje pilti vandenį ant akmenų;
 • naudoti kosmetines priemones;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

38. Baseine lankytis draudžiama:

 • infekcinėmis ligomis sergantiems asmenims;
 • asmenims, kurie serga konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems bilieto (lustinės apyrankės);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia grėsmę savo ir kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų baseinui, jo saugumui, higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;

39. Lankytojai privalo palikti vandens zonas jei to reikalauja plaukimo treneris ar baseino gelbėtojas.

40. Sėdint pirtyje ant suolų privaloma pasitiesti rankšluostį, išskyrus garų pirtį.

41. Prieš įlipant į baseiną, sūkurinę vonią, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus būtina nusiprausti duše.

42. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

43. Pirčių zonoje nerekomenduojama dėvėti papuošalų.


REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS
44. Centro administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).


45. Lankytojams nerekomenduojama į baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.


46. Lankytojams nerekomenduojama naudotis baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar baseino inventoriui.


BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI, LUSTINĖS APYRANKĖS IR ABONEMENTAI

47. Bilietų kainos pateikiamos Centro kasoje ir interneto puslapyje www.prienusportas.lt, bilietai parduodami Centro kasoje.


48. Baseino ir pirčių darbo grafikus tvirtina Centro vadovas.


49. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Tam tikrais atvejais Centras pasilieka teisę neišduoti arba išduoti mažesnį kiekį lustinių apyrankių (pvz. grupėms ir pan.).


50. Lankytojai, gavę lustines apyrankes, turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie įėjimo vartelių (turniketo).

51. Lustinės apyrankės galiojimo laikas sutampa su biliete nurodyta apsilankymo vandens zonoje trukme (laikas pradedamas skaičiuoti nuo lustinės apyrankės priglaudimo prie turniketo).

52. Lankytojas, pametęs lustinę apyrankę, privalo kreiptis į personalą.

53. Lankytojas turi saugoti raktus nuo batų spintelės, lustinę apyrankę visą vandens zonoje buvimo laiką, taip pat rankšluosčius, kuriuos išsinuomojo kasoje, ir privalo juos grąžinti į kasą išeidamas iš baseino

.
54. Su lustine apyranke baseino teritorijoje lankytojas gali atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę bei informaciniame terminale matyti lustinės apyrankės informaciją.

55. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už (grąžinama į kasą):

 • rankšluosčio praradimą ar sugadinimą – 10,00 Eur;
 • batų spintelės rakto pametimas ar sulaužymas – 4,00 Eur;
 • lustinės apyrankės pametimas ar sulaužymas – 15,00 Eur;
 • pradelstą laiką iki 30 min. mokama – 1,00 Eur.

56. Atsiskaitant pateiktais dovanų kuponais jis yra paimamas ir negražinamas. Vienu dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to jis anuliuojamas. Kuponas galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Atsiskaityti už kuponą galima tik grynaisiais pinigais.

57. Išsinuomojus rankšluostį, informacija apie tai įvedama į lustinę lankytojo apyrankę.

58. Lankytojas turi saugoti raktus nuo savo spintelės, lustinę apyrankę ir išsinuomotus rankšluosčius visą vandens zonoje buvimo laiką.

59. Jei lankytojas nesumoka už papildomai vandens zonoje praleistą laiką, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

60. Asmeniui, įsigijusiam arba gavusiam dovanų apsilankymo bilietą, abonementą, dovanų kuponą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą, dovanų kuponą negrąžinami.

61. Vaikai iki 3 metų amžiaus (imtinai) kartu su tėvais/globėjais į Baseiną įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.

62. Asmuo, įsigijęs abonementą, turi teisę pratęsti abonemento galiojimo laiką pateikęs gydytojo patvirtintą pažymą apie nedarbingumą. Maksimalus abonemento pratęsimo laikotarpis 30 (trisdešimt) dienų.

63. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą, nepriklausant nuo to, kiek laiko praleido baseine.

64. Išėjus iš baseino anksčiau, t.y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami. 65. Bilietai gali būti neparduodami:

 • dėl techninių kliūčių;
 • dėl visų užimtų persirengimo spintelių;
 • kitais atvejais;

66. Kilus problemoms dėl spintelių užrakinimo kreiptis į aptarnaujantį personalą.

67. Pasinaudojus išsinuomotu rankšluosčiu, lankytojas išeidamas jį turi grąžinti į kasą.


68. Centras neatsako už lankytojų paliktus daiktus spintelėse ar kitose baseino patalpose. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į baseiną nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir kt.), kurie gali sugesti nuo drėgmės arba būti pamesti.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
69. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.


70. Lankytojas, padaręs žalą baseinui, jame esančiam turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

71. Lankytojas, kuris nesilaiko šių taisyklių, nepaiso baseino teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų, po pakartotinio įspėjimo gali būti išprašytas iš baseino zonos ir pinigai už likusį laiką negrąžinami.

72. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

73. Lankytojas, patyręs turtinę ar neturtinę žalą baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Centro administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.

74. Centras nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo baseine patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

75. Centras neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens. 76. Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.