2022.12.11 Plaukimo akademijoje Banga įvyko projektas „Šeimų startas“

Renginyje dalyvavo virš 190 dalyvių. Trys šeimos, greičiausiai įveikusios 50 m. distanciją buvo apdovanotos taurėmis, medaliais ir rėmėjų įsteigtais prizais. Visi dalyviai gavo atminimo medalius.

Šeimų plaukimo varžybos „Šeimos startas” – tai pramoginis plaukimo renginys šeimai Girstučio baseine . Renginio tikslas yra suteikti galimybę šeimoms nemokamai  sudalyvauti sporto projekte. Renginys propaguoja Kauno miesto gyventojų fizinį aktyvumą skatinant juos dalyvauti sveikatingumo renginyje su šeima. Siekiama sudominti plaukimo sportu kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių ir skatinti juos reguliariai sportuoti. Renginio dalyvis – šeimos komanda, kurią sudaro 3 atstovai – vaikas, vienas ar abu tėvai ir/arba vienas senelių. Renginio metu, įveikdami 50 m. distanciją, šeimos išbandė savo galimybes ir įsivertino plaukimo įgūdžius.

„Projektas „Šeimos startas” bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos“.

Projekto vykdytojas VšĮ Plaukimo akademija

Kovo 11-osios g. 26 Kaunas „Girstučio baseinas“

Nr. SRF-SRO-2021-1-0424

Projekto „Plaukimas vienija ir stiprina“ tikslas yra įtraukti į nemokamus reguliarius plaukimo užsiėmimus baseine 36 asmenis, iš kurių daugiau nei 50 proc. turi negalią ir siekti didinti baseino paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, skatinti jų integraciją į visuomenę, didinti jų fizinį aktyvumą, gerinti emocinę sveikatą. Projektu „Plaukimas vienija ir stiprina“ neįgaliesiems asmenims ugdomas įprotis nuolat būti fiziškai aktyviems, dėl to fizinio aktyvumo veiklos kiekvienam projekto dalyviui apima 9 mėnesius, 2 kartus per savaitę, kai vieno užsiėmimo trukmė 75 min. Užsiėmimą sudaro – 30 min. mankšta sausumoje arba vandenyje ir 45 min. plaukimo užsiėmimas.

„Projektas Plaukimas vienija ir stiprina bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos“.

Projekto vykdytojas VšĮ Plaukimo akademija

Kovo 11-osios g. 26 Kaunas „Girstučio baseinas“

Nr. SRF-FAV-2022-1-0151

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-08-01 — 2023-08-01

VšĮ „Plaukimo akademija” inicijavo mobilios aplikacijos akademijos lankytojams kūrimą

Siekdami kurti pridėtinę vertę besimokantiems plaukti, inicijavome mobilios programėlės, pritaikytos tiek esamiems, tiek naujiems Plaukimo akademijos klientams, kūrimą. Planuojama, kad klientas, atsisiuntęs programėlę, galės įsigyti mokymosi plaukti paslaugą, atlikti mokėjimą, stebėti savo lankomumą, registruotis į treniruotes, gauti įvairius pranešimus ir pan. Programėlė veiks android ir iOS operacinėse sistemose. Ją bus galima atsisiųsti tiek iš  akademijos tinklalapio, tiek iš mobiliųjų programėlių parduotuvių.

Programėlę planuojama sukurti 2022 m. pabaigoje. Projektui „E-savitarnos sprendimo VšĮ Plaukimo akademijos  klientams sukūrimas“ įgyvendinti buvo skirtas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas (kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Skirtas finansavimas sudaro 49 997,17 Eur, o bendras projekto biudžetas – 66 680,67 Eur.  Projekto tikslas – padidinti naudojimąsi VšĮ Plaukimo akademijos teikiamomis mokymosi plaukti paslaugomis, taip užtikrinant pajamų augimą. Projekto trukmė – 10 mėnesių.

Moksleivių vasaros atostogų metu vyko mokymo plaukti užsiėmimai „Atostogauk aktyviai“, prie kurio prisideda Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projekto tikslas: organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą atostogų metu įtraukiant juos į aktyvią fizinę veiklą ir tuo prisidėti prie fizinio aktyvumo skatinimo bei skendimų prevencijos, sudaryti sąlygas Kauno miesto moksleiviams įsitraukti į  sporto veiklą, sveikatos ir sveikos gyvensenos gerinimą, bei laisvalaikio užimtumo didinimą.

Per projekto vykdymo laikotarpį projekte dalyvavo 2522 vaikai.

Plaukimas – įgūdis, galintis išgelbėti gyvybę,

Projektas „Atostogauk aktyviai“ (vykdytojas VŠĮ Plaukimo akademija) bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“.

Projekto vykdytojas VšĮ Plaukimo akademija

Kovo 11-osios g. 26 Kaunas „Girstučio baseinas“

Nr. SRF-FAV-2019-1-0034

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-01 – 2022-12-31

Plaukimo akademijoje Banga nuo 2015 metų kasmet mokosi plaukti Kauno miesto rajono antrokai. 2022/2023m. mokslo metais mokosi plaukti viso 850 antrokų iš  Kauno  miesto mokyklų.

Daugiau apie projektą: čia.