2021-07-14

Liepos mėnesį vis dar vyksta mokymo plaukti užsiėmimai „Atostogauk aktyviai“, prie kurio prisideda Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

Projekto tikslas: organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą atostogų metu įtraukiant juos į aktyvią fizinę veiklą ir tuo prisidėti prie fizinio aktyvumo skatinimo bei skendimų prevencijos, sudaryti sąlygas Kauno miesto moksleiviams įsitraukti į  sporto veiklą, sveikatos ir sveikos gyvensenos gerinimą, bei laisvalaikio užimtumo didinimą. Projektas vyks ir rugpūčio mėnesį! 

2021 m. birželio, liepos bei rugpjūčio mėnesiais užsiėmimus lankys  beveik 800 vaikų! 

Projektas „Atostogauk aktyviai“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto vykdytojas VšĮ Plaukimo klubas.

Kovo 11-osios g. 26 Kaunas „Girstučio baseinas“

Nr. SRF-FAV-2019-1-0034

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-01 - 2022-12-31